Olasz nyelvtani rendszerező A1-B2

20 ALKALOM / 60-90 PERC

Élő videós, online olasz nyelvtani rendszerező tanfolyam, bármikor visszanézhető, ajándék anyanyelvi hanganyaggal és nyelvtani gyakorlókönyvvel

Szint - A1-B2

A kezdőtől indulunk és végig a rögös úton eljutunk a középfokú nyelvvizsga szintjére 

A tanfolyam kezdete június

Heti 2 alkalommal, online. 18:30-20:00

 

A tanfolyam felépítése, célja

Z

Olasz nyelvtani rendszerező A1-B2

Az olasz nyelvtan részletes magyarázata, az alapoktól a középfokú nyelvvizsga szintjéig.

 

 

Z

AJÁNDÉK anyanyelvi hanganyag

Anyanyelvi hanganyag a megfelelő kiejtés elsajátításához, a nyelvtani alakok megfelelő hangsúlyozásához.

 

 

Z

AJÁNDÉK nyelvtani gyakorlókönyv

Az összes nyelvtani témakörhöz gyakorló feladatok megoldó kulccsal.

Z

Mit tanulunk ezen a tanfolyamon?

– Kezdjük az alapoktól, ABC (Alfabeto), kiejtés (pronuncia), betűzés (spelling), elválasztás (divisione in sillabe), nemek (il genere), főnevek (sostantivi), névelők (articoli) és használatuk

– Melléknevek (aggettivi) típusai, egyeztetésük, igeragozás jelen időben (coniugazione dei verbi al presente), rendhagyó alakok (irregolari), számok (numeri)

– Elöljárószavak (preposizioni) névelővel vagy nélküle, “C’è / ci sono” használata, birtokos névmások (possessivi)

– Közelmúlt (passato prossimo) képzése, rendhagyó alakok, ‘avere’ vagy ‘essere’, folyamatos múlt (imperfetto) ragozása, összehasonlítása a közelmúlttal

– Egyszerű jövő (futuro semplice) és összetett jövő (futuro composto) képzése, speciális használatuk – Feltételes mód condizionale) jelen és múlt ideje, speciális használatuk

– Felszólító mód (imperativo) alakjai, rendhagyó alakok, névmások szerepe, személytelen szerkezet (forma impersonale)

– Névmások (pronomi) alakjai, használatuk a mondatban (személyes/tárgyas/részes/visszaható), összevont alakok (pronomi combinati)

– Kérdőszavak, szerepük a mondatban, vonatkozó névmások önállóan és elöljárószavakkal kombinálva

– Farcela, prendersela, cavarsela

– Hasonlító szerkezetek, középfok/felsőfok, rendhagyó melléknevek

– Régmúlt (passato remoto) alakjai és előidejű formája illetve használatuk, jellemzőik

– A kötőmód (congiuntivo) jelen és múlt idejű alakjai, használata, alárendelő mellékmondatok, tippek mikor nem kell használnunk 🙂

– Határozatlan névmások (indefiniti) és csoportosításuk

– Feltételes szerkezet (periodo ipotetico) típusai, speciális használatuk.  

– Passzív szerkezet (costruzione passiva)

– Függő- és egyenes beszéd (discorso diretto e indiretto), a változások szabályrendszere 

– Igenevek (infinito, participio, gerundio), mondatrövidítés (forme implicite)

 

Jelentkezz még ma!

Soha nincs késő elkezdeni egy új nyelv tanulását!

Mutasd a tanfolyamokat!Üzenetet küldök